Alblines është një rrjet bashkëpunimi midis operatorëve të transportit të udhëtareve që operojnë në Republiken e Shqipërisë. Kryesisht janë operatorë të shërbimit të transportit Rrugor të udhëtarëve me destinacione ndërkombëtare si Greqi, Itali, Kosovë, Maqedoni, Gjermani, Bullgari etj.

Nëpërmjet Alblines mund të rezervoni dhe blini biletat e udhëtimeve sipas operatorëve dhe destinacioneve. Ne kemi thjeshtuar mënyren e rezervimeve dhe blerjes së biletave. Ju mund të zgjidhni kohën dhe vendin tuaj lehtësisht. Kryeni rezervimin apo paguani biletën direkt. Rezervimet dhe biletat ju vijnë automatikisht në e-malin tuaj

Alblines është platformë e aksesueshme në faqen e internetit nga PC, Tablet apo telefoni juaj. Gjithashtu edhe aplikacioni Mobile.

Nëse jeni operator i transportit të udhëtarëve ju mund te bëheni pjese e rrjetit tone.  Nëpërmjet Alblines mund të menaxhohen online linjat, udhëtimet, përdoruesit, agjensitë, mjetet, rezervimet dhe shitjet e biletave, klientët dhe udhëtarët në çdo moment nga secila degë apo agjensi e kompanisë. Gjithashtu janë të gjitha mjetet e nevojshme për ti bërë të mundur kompanive administrimin dhe raportimin e procesit. E gjithë kjo bëhet thjesht në shqip edhe nëpërmjet cdo kompjuteri i cili mund të akesojë internetin. Nuk do të jeni më të kufizuar nga instalimi i ndonjë programi apo vendi ku duhet ta përdorni. Nuk do të keni më nevojë për asnjë specialist që tju mirëmbajë sistemin apo kompjuterin tuaj. Për më tepër info ju ftojmë të kontaktoni direkt me ne.

Çfarë është Alblines

Dëshiron të jesh pjesë e rrjetit?

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good...

Informacion mbi mënyrën dhe kushtet e përdorimit